SIGURNOST POVIJESNIH GRADOVA-najava skupa i prijava sažetaka

U organizaciji kluba IPA splitsko dalmatinska i Hrvatske udruge povijesnih gradova za 2018. najavljujemo drugo izdanje uspješne međunarodne konferencije

Sigurnost povijesnih gradova – izazovi turizma

Vrijeme: 16 -17- ožujka 2018.

Konferencijska dvorana hotela Le Meridien Lav, Podstrana

Priključivanjem partnera – suorganizatora sa Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti u Splitu, konferencija je sadržajno i organizacijski u mogućnosti dalje napredovati, pa je za ovu godinu planirana i izdavačka djelatnost kroz tiskanje zbornika radova.

Tiskanjem zbornika sažetaka, stručnih i znanstvenih radova, stvara se pregledna baza znanja i iskustava značajna za cjelovitu obradu teme i otvaraju mogućnosti sudjelovanja stručnjak i znanstvenika koji se profiliraju u ovom zahtjevnom području.

Uvjeti sudjelovanja, prijave sažetaka i objave radova na http://www.shcconference.com

Važan datum: prijava sažetaka do 15. siječnja 2018.