POSLOVNI SUSRETI U ZAGREBU!

Predsjednik IPA Hrvatske Sekcije, Miljenko Vidak u Zagrebu je održao radne kordinativne sastanke sa ugovornim poslovnim partnerima IPA Hrvatske Sekcije, značajnim za funkcioniranje sekcije. U Agenciji Komercionalnih Djelatnosti AKD održan je već tradicionalni susret sa direktoricom Jurijom kojom prigodom je

Više...

PREDSJEDNIK IPA SKOPLJE U RIJECI! Predsjednik IPA Hrvatske Sekcije, Miljenko Vidak u društvu sa podpredsjednikom za međunarodne odnose, Lorisom Kozlevac, primio je u prijateljskom posjetu predsjednika IPA Skoplje i člana upravnog odbora IPA Sekcije Makedonije, Vladu Mirčevskog koji je nekoliko

Više...