INTERNATIONAL ADMINISTRATION CENTAR IAC

IAC – MEĐUNARODNA CENTRALNA UPRAVA

IAC se nalazi u Engleskoj, u Nottinghamu. Kao takva osnovana je 1987. godine u sjedištu zgrade United Kingdom Section. Međunarodno tajništvo čine Georgios Katsaropoulos, međunarodni tajnik, Stephen Crockard, pomoćnik međunarodnog tajnika, Wendy Donaghy, upraviteljica ureda i Lesley Hughes i Elke Schülpen-Roberts, administratori.

 

Glavne zadaće IAC su:
• objavljivanja IPA Newsletter, koji izlazi jednom mjesečno
• sastavljanje planova, izvješća i zapisnika za IPA kongrese, konferencije i sastanke na četiri službena jezika (engleski, njemački, francuski i španjolski).
• povezuje 5 radnih povjerenstava kojima predsjedaju članovi PEB.

Radna povjerenstva:
• Međunarodna interna komisija (IIC)
• Međunarodni komisija za kulturu (ICC)
• Međunarodna komisija za stručna pitanja (IPC)
• Međunarodna komisija za socijalna pitanja (ISC)
• Međunarodna komisija za vanjske poslove (ERC)

 

Email: iac@ieb-ipa.org
Tel: +44 7459 863196
Fax: 44 (0) 115 982 2578

Adresa:  IPA – IAC, 1 Fox Road, WEST BRIDGFORD, Nottingham, NG2 6AJ, Engleska