UPRAVNI ODBOR

MILJENKO VIDAK, predsjednik Hrvatske sekcije

email: predsjednik@ipa.hr
tel: 091/2468452

 

LORIS KOZLEVAC, zamjenik predsjednika

email: predsjednik@ipa-istra.hr
tel: 091/2468481

 

VESNA ŽNIDARIĆ-BOLARIĆ, glavni tajnik

email: ipa@ipa.hr
tel: 091/2427420

 

 

MATIJA MIRT, zamjenik glavnog tajnika

email: masterut@gmail.com
tel: 099/693 4771

 

ZVONIMIR VNUČEC, potpredsjednik

email: zvonimir.vnucec@gmail.com
tel: 098/369 943

 

DAMIR MAKSIMOVIĆ, potpredsjednik

email: Aksibenik1@gmail.com
tel: 098/668 366 ili 091/2468484

 

MARKO LOVRIĆ, potpredsjednik

email: mlovric6@mup.hr
tel: 095/925 6957 ili 091/2468487

 

JURE RAŽOV, potpredsjednik

email: jurerazov@gmail.com
tel: 091/2468488 ili 099/220 3300

 

 

ROBERT KATALINIĆ, delegat I.E.C.

email: r.katalinic@wallenborn-gruppe.com
tel:099/6921028

 

MARINA FRANCETIĆ, rizničarka

email: marinaaafranceticc@gmail.com
tel: 091/546508 ili 091/2468482

 

ALICA ROSIĆ JAKUPOVIĆ, glavni zapisničar

email: alica.rosic@gmail.com
tel: 098/941 62 23

 

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA PO POSLOVNIKU

ŽELJKO TURK, urednik

email: urednik@ipa.hr
tel: 091/246 84 63

 

DAMIR BERTA, promidžba i marketing

email: urednik@ipa.hr
tel: 098/168 30 11 ili 091/246 84 62

 

IVAN BIŽANOVIĆ, susreti i putovanja

email: ivan.bizanovic@gmail.com
tel: 098/9599399 ili 091/2468480