KOMISIJE IPA HRVATSKE SEKCIJE

KOMISIJA ZA STRUKOVNA PITANJA

KOMISIJA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE

KOMISIJA ZA STATUTARNA I PRAVNA PITANJA

KOMISIJA ZA ŠPORTSKA I KULTURNA PITANJA

KOMISIJA ZA ODNOSE SA MUP-e I USTROJSTVENIM JEDINICAMA I INSTITUCIJAMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

KOMISIJA ZA HUMANITARNA PITANJA