IPA HOUSES

IPA HOSTING BOOK

„IPA Hosting Book” članovima IPA-e pruža informacije vezane za IPA smještaj u zemljama diljem svijeta. To je projekat podržan od strane IAC kojeg vodi komisija za socijalna i kulturna pitanja (SCC). Trenutno je na popisu 54 IPA kuće i 179 smještajnih objekata u kojima se članovima IPA nude određene pogodnosti. Popis se svakodnevno nadopunjuje i ažurira, a najnoviju verziju možete preuzeti ovjde IPA HOSTING BOOK.

Više o IPA Hosting Book