OBAVIJEST O IZRADI ČLANSKIH ISKAZNICA ZA 2018.

Krajem 2017. godine izvršena je distribucija  prvog i drugog kontingenta članskih iskaznica, za sve članice IPA Hrvatske Sekcije osim IPA Virovitica, te je u tijeku priprava za izradom trećeg kontingenta, uglavnom za novoprimljeno članstvo.

Zaprimljene članske iskaznice potrebno je odmah učiniti dostupnim i uručiti ih članstvu uz naplatu godišnje članarine.

Članarina za 2018. godinu za sve kategorije članstva, prema odluci Upravnog odbora na sjednici održanoj 16.09.2017. godine iznosi 150,00 kuna.

Dioba je: 100,00 kn ostaje klubu koji je izvršio naplatu članarine, a 50,00 kuna će se uplatiti na račun IPA Hrvatske Sekcije,  dinamikom prema i nakon ispostavljenih obračuna.

Krajnji rok za uručenje iskaznica članstvu je 02.04.2018., dok su klubovi nakon toga dužni u roku od 8 dana obavijestiti upravni odbor Sekcije o broju osoba kojima članstvo nije produženo (dostaviti ime, prezime i broj iskaznice). Takve iskaznice će se komisijski uništiti, a izrada za njih pada na teret sekcije i time neće biti obuhvaćeni obračunom obzirom da članarina od njih nije niti naplaćena.

Prijem novog članstva je moguć sve do 31.12.2018. godine. Obračun članarine za sve naredne kontingente uslijedit će uz isporuku članskih iskaznica.

Pripravu za izradu članskih iskaznica za 2019. godinu potrebno je završiti do 01.10.2018. godine i materijal za izradu dostaviti na uredovne kontakte.

SERVO  PER  AMIKECO!

Predsjednik: Miljenko Vidak