NADZORNI ODBOR

DAMIR TAKAČ, predsjednik nadzornog odbora

email: ancikiki66@gmail.com
tel: 099/245-9273

 

 

NENAD ŽUPANIĆ, član nadzornog odbora

email: zippe999@gmail.com
tel:091/242 8158
 

                                           

   

JOSIP KARATUROVIĆ, član nadzornog odbora

email: josip.karaturovic@gmail.com
tel:099/692 4302