UPRAVNI ODBOR IPA HRVATSKE SEKCIJE U BJELOVARU!

Sjednica Upravnog odbora IPA Hrvatske Sekcije, sazvana je u Bjelovaru, 26.05.2018. godine. Domaćin IPA Bjelovarsko Bilogorska, pripravio je sve tehničke detalje za održavanje sjednice kao i izletnički i kulturno-zabavni program.

Obzirom da na početku sjednice kvorum nije bio dostatan za statutarno donošenje odluka pa je održano informiranje nazočnih po svim točkama dnevnog reda. Dnevni red je i bio koncipiran tako da se članovi tijela sekcije i članice također, informiraju u provedbi plana aktivnosti sekcije u dosadašnjem tijeku tekuće godine, aktivnostima koje slijede do njenog kraja, te poneke aktivnosti u narednoj godini.

Predsjednik sekcije podrobno je izvijestio i o aktivnostima na domaćem planu kao i prikaz financijskih troškova po svim stavkama, prikaz financijskog odnosa članica sekcije prema sekciji i obrnuto te tabelarni prikaz pomoći članicama sekcije i humanitarnu pomoć pojedincima. Protekle 2017 godine ta pomoć je iznosila 72.000,00 kn a ove tekuće do sada je u te svrhe izdvojeno 28.000,00 kn.

U ovoj tekućoj godini do sada je ukupno utrošeno 370.000,00. Nejveći dio utrošen je na razmjenu mladih koje će se održati u Ujedinjenom Kraljevstvu, mjeseca Kolovoza ove godine, za sudjelovanje na kongresu IPA u Nizozemskoj, konferenciji Srednje i Istočne Europe u Mađarskoj, konferenciji Mediteranskih zemalja na Cipru, sudjelovanje u radu Skupština IPA Grčke, BiH i Slovenije te na stručnim skupovima održanim u organizaciji IPA Crna Gora i IPA Makedonija. Ostatak troškova odnosi se na članarinu prema svjetskoj organizaciji /12.000,00 Eura/ izradu članskih iskaznica i naljepnica, suvenira i odličja sekcije, putne troškove, troškove za komunikacije, knjigovodstveni servi, poštarinu, usluge banke i druge manje troškove.

Predsjednik je također prezentirao Financijski plan usporedo sa dosadašnjim troškovima. Financijski plan za 2018. po zaključku Upravnog odbora, održanog u Kutini iznosio bi po 810.000,00 kn u prihodu i rashodu. Obzirom na nadostatak kvoruma plan nije formalno donesen.

Na sjednici iz istih razloga nisu donijete odluke o prijemu u počasno članstvo, prijedlozi za odličja niti su verificirane odluke o pomoći klubovima i pojedincima u humanitarne svrhe koje su do sada realizirane na temelju pravilnika.

Predsjednik sekcije je uz sugestije pojedinih prisutnih podrobno izvijestio o učincima ugovora o poslovnoj suradnji od njegovog potpisa prije 9 godina pa sve do sada. Način realizacije stavki ugovora, izradi produkata preventivno edukativnih brošura, IPA Revije i IPA Kalensdara, te međusobnom odnosu sekcije i IV Nakladništva. Pojedinci su izvijestili kao zaposlenici IV Nakladništva ponekad pretjeruju u ponudi kao i da se predstavljaju da su oni policajci, MUP isl. U svakom konkretnom slučaju kada se to potvrdi, tom zaposleniku se uskraćuje potvrda da može obavljati ponudu za IPA Hrvatsku sekciju i tim automatizmom mu prestaje radi odnos, izvijestio je predsjednik sekcije. U dosadašnjih 9 godina suradnje nije podnijeta niti jedna prekršajna prijava za lažno predstavljanje protiv djelatnika IV Nakladništva.

Predsjednik Sekcije je sugerirao svim članicama sekcije da prezentaciju učinaka ovog ugovora prenesu upravnim odborima svojih klubova pa ćemo na jednoj od narednih sjednica sve sugestije i prijedloge razmotriti i donijeti odluke o daljnjoj poslovnoj suradnji, eventualnoj reviziji ugovora, posebno onog u financijskom smislu, prijenos dijela radnog i financijskog direktno na klubove koji su se prijedlozi čuli na ovom radnom-informativnom dogovoru u Bjelovaru.

O D L I Č J A  N A J Z A S L U Ž N I J I M A!

Predsjednik sekcije uz asistenciju predsjednika IPA Bjelovarsko Bilogoirske, na svečanoj večeri podijelio je odličja najzaslužnijim članovima kluba koji su se iskazali na nesebičnom doprinosu djelovanja kluba i promicanje ciljeva IPA.

Policijska Uprava Bjelovarsko Bilogorska za potporu klubu, odlikovana je zlatnom plaketom kao i jedan od njenih načelnika, gospodin Dragutin Vurnek,  i jedna tvrtka, redovni pratitelj kluba na provedbi humanitarnih, športskih, strukovnih i dr. aktivnosti.

D.B.