UGOVORNI POPUSTI U PRODAJNIM CENTRIMA LESNINA!

IPA Hrvatska Sekcija potpisala je ugovor o popustu za članstvo IPA u svim prodajnim centrima LESNINA u Republici Hrvatskoj. Ugovor je na snazi od 05.11.2018. godine a u tijeku je tehnička priprema njegove implementacije.

Prema potpisanom ugovoru o 10 % popustu za članstvo IPA, osoblje trgovačkih centara će biti upoznato o provedbi odredbi ugovora. Ulazi u centre će biti označeni sa naljepnicom IPA Hrvatske Sekcije o mogućnosti popusta tako da će i članstvo iz svih članica IPA moći konzumirati popust. Pozivamo Vas da koristite ovu pogodnost i posjetite trgovačke centre LESNINA.

SERVO  PER  AMUIKECO!

M.V.