NEUROMEDIC, POPUST ZA IPA ČLANSTVO!

Neurodomic i IPA Hrvatska sekcija, sklopili su ugovor o poslovnoj suradnji o popustu usluga ovog poslovnog subjekta na 30 %e za članstvo IPA. Potpis ugovora pogledajte na web stranici IPA Hrvatske Sekcije ali i na stranicama NEUROMEDIC d.o.o.  sa dodatnim informacijama i vrsti usluga koje ona nudi i pogodnostima za članstvo IPA.

M.V.