DVADESET GODINA IPA PRIMORSKO GORANSKE!

IPA Primorsko Goranska utemeljena je 06.12. 1999. godine, na dan Svetog Nikole u Policijskom domu u Rijeci. Tijekom 2020. godine, 20-a godišnjica utemeljenja kluba trebala je  biti obilježena po posebnom programu. Klub se imao namjeru prisjetiti svojih aktivnosti u proteklih 20 godina, zahvaliti se i dodijeliti priznanja, plakete i odličja IPA Hrvatske Sekcije i kluba najistaknutijim članovima, simpatizerima, lokalnoj upravi, gospodarskim subjektima i svim drugim pojedincima i subjektima koji su pridonijeli opstanku i prosperitetu kluba.

KOVID19 je razlog odgode tih planova no oni su aktivirani odlukom upravnog odbora kluba održanog 07.06.2021. godine. Sve aktivnosti u ovoj godini i narednoj 2020. godini bit će u znaku ovog jubileja.

Sve aktivnosti od utemeljenja kluba do sada bit će sažete u posebnom izdanju četvrtog broja IPA Revije kluba ili monografiji. Bit će to revija sjećanja, na naše jedriličare, doprvake europola, sudionike na nekolicini svjetskih prvenstava policije u jedrenju, na naše policajce umjetnike i njihove izložbe, prvenstva u malom nogometu kluba i sekcije, veliko nogometne susrete, policijsko tradicionalne i humanitarne aktivnosti, domoljubne aktivnosti posvećene poginulim pripadnicima SJP Ajkule i drugim pripadnicima redarstvene vlasti na Velebitu i drugim ratištima, obilježavanju Dana Svetog Mihovila, provedbu preventivno edukativnih programa,  mnoge međunarodne susrete, domaćinstvo sjedištu IPA Hrvatske Sekcije, najvišem tijelu svjetske organizacije IEB, sjednicama skupština i tijela IPA Hrvatske Sekcije, ugošćavanje predsjednika Michaela Odiseos, potom i aktualnog predsjednika Pierre Martina Moulan i još.……….

Ovaj posebni broj revije ili monografija bit će financiran na temelju aneksa ugovora između kluba i IV Nakladništva, poslovnog partnera IPA Hrvatske Sekcije. Prodajom oglasnog prostora u reviji u kojem će sudjelovati gospodarski subjekti, institucije i pojedinci sa područja županije Primorsko Goranske, financijski će se zaokružiti 2 000 primjeraka revije i troškovi aktivnosti obilježavanja 20 + 2 godine utemeljenja IPA Primorsko Goranske.

SERVO  PER  AMIKECO!

M.V.