DISTRIBUCIJA ISKAZNICA ZA 2020 GODINU!

Prvi kontingent članskih iskaznica IPA Hrvatske Sekcije za 2020. godinu, njih 8 078,  otpremljen je članicama sekcije na teren. Članstvo može potražiti i preuzeti svoje iskaznice i naljepnice za vozila u uredovnoj proceduri distribucije u svojim klubovima.

U prvom kontingentu 172 iskaznice, iako naručene, nisu izrađene zbog nekvalitetnog materijala za izradu, najčešće je to nekvalitetna slika. Članice sekcije uz dostavnicu dobile su obavijest da neizrađene iskaznice ponovno naruče u drugom kontingentu koji ide u izradu 20.01.2020. godine.

Glede dinamike izrade narednih kontingenata iskaznica do 01.10.2020. godine, kod dobavljača je održan koordinativni sastanak i dogovoreni svi detalji oko izrade i distribucije iskaznica za 2020. godinu.

Iskaznice se mogu preuzeti u klubovima do 30. ožujka 2020. godine kada će se neuručene iskaznice za članove koji iz bilo kojih razloga prestaju biti članovi IPA, dostaviti sekciji  na uništenje.

M.V.