“DA SE NE ZABORAVI” KRENUO BICIKLISTIČKI MARATON OD DUBROVNIKA DO VUKOVARA

Danas u jutarnjim satima članovi IPA Međimurje, policajci, krenuli su iz Dubrovnika put Vukovara. Biciklistički maraton “Od Dubrovnika do Vukovara – da se ne zaboravi” organizira Regionalni klub IPA Međimurje u suradnji sa IPA Hrvatskom sekcijom i Hrvatskim društvom logoraša srpskih koncentracijskih logora – Podružnica Županije varaždinske. Ovim pothvatom policajci žele obilježiti 30 godina od odlaska posljednje grupe policajaca iz Čakovca i Varaždina u obranu Vukovara.  Naime, 11. rujna 1991. godine, krenula je posljednja grupa policajaca Policijske uprave varaždinske (u sastavu koje je tada bila PU Međimurska) prema Vukovaru kako bi pomogli u obrani grada i okolnih naselja.

Radi se o Postrojbi koja je dana 11. rujna 1991. godine sa 185 pripadnika, upućena na smjenu dotadašnje Zasebne postrojbe u Vukovar i ostala tamo do kraja obrane Vukovara. Od ukupnog broja upućenih pripadnika, poginuo je 21 policijski službenik, dok se za četvoricom još traga i vode se nestalima. Ranjeno je 66 policijskih službenika. Od posljedica rata i logora nakon rata preminulo je 11 pripadnika Postrojbe. Nakon predaje, 20. studenog 1991. godine, u srpske je koncentracijske logore Stajićevo, Sremska Mitrovica, Novi Sad i Beograd odvedeno 119 pripadnika Zasebne postrojbe, gdje su maltretirani, premlaćivani i izloženi drugim teško zamislivim zvjerstvima u trajanju od 20 do 269 dana.

Policijski službenici PU varaždinske i PU međimurske od početka Domovinskog rata pa sve do danas pružali su i pružaju ispomoć u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Posebno se može istaknuti doprinos Specijalne jedinice policije PU varaždinske “RODE”, koja je od 2. rujna 1992. godine upućena kao ispomoć na krajnji jug Hrvatske – na područje PU Dubrovačko-neretvanske. Obavljajući naložene zadaće, jedinica se na tom području zadržala do kraja ožujka 1993. godine.

Svakodnevno ćemo pratiti napredak ovih hrabrih biciklista koji će u 8 dana doći do Vukovara.