VIRTUALNI SASTANAK DELEGATA POVODOM OTKAZIVANJA IPA SVJETSKOG KONGRESA

Zbog teške situacije prouzročene virusom COVID-19, po prvi put odgođen je svjetski kongres, a u večernjim satima dana 13. listopada 2020. g. održan je međunarodni sastanak posredstvom Zoom-a za sve delegate Svjetskog kongresa Međunarodne policijske udruge IPA u godini kada slavimo 70. godišnjicu postojanja IPA.

 Sastanak je otvorio međunaordni predsjednik Pierre-Martin Moulin, a slijedili su ga članovi IEB-a, May-Britt Ronnebro, Einar Guðberg Jónsson, Demetris Demetriou, Kyriakos Karkalis, Michéal Breathnach, Martin Hoffmann i Stephen Crockard.

 Sastanku je bilo nazočno ukupno 55 članova i delegata iz ukupno 38 od ukupno 68 nacionalnih sekcija: Australija, Austrija, Bocvana, Brazil, Kanada, Kolumbija, Hrvatska, Cipar, Estonija, Francuska, Njemačka, Grčka, Island, Irska, Izrael, Japan, Lesoto, Malta, Mauricijus, Moldavija, Crna Gora, Mozambik, Nizozemska, Novi Zeland, Pakistan, Peru, Poljska, Rumunjska, Srbija, Južna Afrika, Španjolska, Šri Lanka, Švedska, Švicarska, Turska, Velika Britanija i SAD.

 Delegati su uputili pozdrave u ime svojih sekcija i dali obavijesti svojim aktivnostima kao i o sretnim trenucima između pandemije i prirodnih katastrofa. Riječ su također imale Elke Schülpen-Roberts u ime IAC-a i Ulrike Neuhoff u ime IBZ Gimborn.

 Sastanak je završio u atmosferi ispunjenoj prijateljstvom i pozitivnim pogledom u budućnost u nadi da ćemo se svi opet uživo sastati u Barceloni, Španjolskoj na 65. IPA Svjetskom kongresu.

Na sastanku je također delegate IPA Sekcije UK zamolio sve sekcije da pošalju svoj nacionalni suvenir (ako ga imaju) kojim obilježavaju 70. godišnjicu postojanja IPA-a. Ista će se izložiti u posebnu prostoriju IPA Sekcije UK.

Na kraju, od strane međunarodnog predsjednika svi su obavješteni da će uskoro biti upućeni materijali vezani za glasovanje po pojedninim stavkama.

V.L.