UPRAVNI ODBOR IPA HRVATSKE SEKCIJE NA KVARNERU!

Upravni odbor IPA Hrvatske Sekcije održan je 06.03.2021. godine u hotelu Park u Lovranu. Sjednica Upravnog odbora, sazvana je i održana glede pripreme desete skupštine IPA Hrvatske Sekcije,  koja je zakazana za 13.03.2021. godine u Karlovcu.

Na sjednici su razmotreni svi dokumenti koji su predloženi skupštini sekcije na usvajanje što je njena ovlast. Vrlo sadržajni slajdovi na projektoru prikazani su i obrazloženi od strane predsjednika IPA Hrvatske Sekcije. Slijedili su slajdovi kontinuiteta članstva IPA Hrvatske Sekcije po klubovima od 2017 godine do 2020. godine, ili za ukupan mandat dosadašnjeg vodstva IPA Hrvatske Sekcije izabranog na sjednici skupštine 2017. godine u Zagrebu. Brojnost članstva se zaustavila na 2020. godini na točno 8 000. članova.

Tablice održavanja sjednica Upravnih odbora sekcije prikazuju zavidnu nazočnost članica sekcije tijekom sve četiri godine mandata osim 2020 godine kada je održana jedino sjednica skupštine sekcije iz poznatih razloga pandemije KOVID 19

Manifestacije članica sekcije za 2017,2018 i 2019. godinu su impozantne, 30 do 34 međunarodne manifestacije na godišnjoj razini, pokazuju vrlo visoke dosege organiziranosti. No održane manifestacije u 2020. godini su dosegle samo brojku 5, Vincekovo, dva kuglačka turnira i dvije ribičije, skroman je učinak za ovu okruglu, parnu godinu, „zaslužna“ je KOVID 19.

HUMANITARNA POMOĆ I POMOĆ ČLANICAMA SEKCIJE, RASTE!

Pomoć svojim članicama i humanitarna pomoć iz godine u godinu je rasla. Tako je 2017. godine pomoć u organizaciji manifestacija i humanitarna pomoć iznosila 85.130,00 kn, 2018. godine 100.834,00 kn, 2019. godine 50.375,00 kn i 2020. godine 111.486,64 kn. U 2020. godini je potpisanim aneks ugovorom o provedbi preventivno edukativnih projekata, organizacijski dio provedbe prenijet na IPA klubove pa tako i financijski efekti. Tim načinom provedbe članice sekcije su uz zavidnu potporu sekcije za ovu godinu dobile isto tako zavidna sredstva za svoje aktivnosti, no KOVID19 je i tu imao svog utjecaja.

Rezultati su to višegodišnjeg načina organiziranosti sekcije i njenih članica u organizaciji manifestacija strukovnih, športskih, policijsko tradicionalnih, kulturnih i manifestacija drugih oblika.

FINANCIJSKA IZVIJEŠĆA DETALJNA I OSJETLJIVA!

Financijska izviješća za svaku izvještajnu godinu zorno su prikazala namjenski izdvojena sredstva za domaće i međunarodne aktivnosti, izvore financiranja sekcije,  uplate članarine, „prihod“ od ugovora o poslovnoj suradnji sa IV nakladništvom i plasman sredstava u svrhe aktivnosti sekcije.

Iz prikazanih tabela razvidno je da su sredstva plasirana namjenski za izradu iskaznica i naljepnica za vozila, za međunarodne aktivnosti, za domaće aktivnosti, za pomoć članicama sekcije za provedbu svojih aktivnosti i u humanitarne svrhe, putne troškove, suvenire  i druge potrebe , funkcioniranja sekcije i njenih članica.

 Ukupni iznos raspoloživ na godišnjoj razini za zajedničke potrebe funkcioniranje tijela sekcije jest oko 800, do 950 tisuća kuna, gotovo ukupno od članarine i ugovora o poslovnoj suradnji sa IV Nakladništvo, a manji gotovo zanemariv prihod donatora što je prepušteno članicama sekcije na terenu..

Sva izviješća o aktivnostima tijela sekcije, uključivo i financijska izviješća, članovi upravnog odbora su jednoglasno prihvatili uz prethodne upite i raspravu i uputili skupštini sekcije na usvajanje.

U pogledu rasprave o financijskom izviješću i tabele „ Dugovanje klubova prema sekciji“ vrlo je razvidno dugovanje IPA Zagreb koji je dosegao do pola miliona kuna, potom IPA Karlovac  za daleko manji iznos ali zaostatak je to za uplatu članarine za zadnje 4 godine i još nekoliko klubova čije dugovanje nije zabrinjavajuće.

PLAKETE I PRIZNANJA ZASLUŽNIMA!

Zlatne plakete IPA Hrvatske sekcije zaslužnom članstvu dodijeljene su na svečanom dijelu sjednice upravnog odbora u Lovranu. Plakete su dodijeljene dijelu sudionika i organizatora 64-og kongresa IPA u Cavtatu i Dubrovniku 2019. godine.

Svečani dio uručenja priznanja upotpunio je predsjednik IPA Sisačko Moslavačke, Igor Oriović koji je članicama IPA Hrvatske Sekcije i predsjedniku sekcije uručio priznanje i zahvalnicu IPA kluba Sisačko Moslavačke za pruženu i dostavljenu pomoć u prigodi potresa koji je zadesio Sisačko Moslavačku županiju i stradanje mnogih obitelji policijskih službenika i drugih snaga sigurnosti  na tom području i njihove imovine.

Predsjednik IPA Hrvatske Sekcije izvijestio je kako su IPA Izrael, IPA BiH, IPA Irska i IPA Slovenija u svrhu pomoći potresom pogođenom području za stradale policijske službenike, njihove obitelji i članove IPA temeljem Apela za pomoć IPA Hrvatske Sekcije uplatile ukupno 4.500,00 EUR koja će namjenski biti plasirana namjenski potrebitima policijskim službenicima i članovima IPA.

/naknadno nakon sjednice skupštine, pomoć su uplatile u istu svrhu IPA Sekcija Crna Gora i IPA Francuska, te pojedinci, članovi IPA, bez posredovanja svoje sekcije/

Veliko hvala svima,  pisana zahvala upućena je svima koji su pomogli u ime IPA Hrvatske Sekcije.

ODZIV NA SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA ZAVIDAN!

Odaziv na sjednicu je bio vrlo zavidan. Sjednici su nazočili 12 predstavnika članica IPA Hrvatske Sekcije, 9 članova upravnog odbora, te po jedan predstavnik nadzornog odbora i suda časti. Nažalost 5 članica nisu sudjelovale /IPA Bjelovarsko Bilogorska, IPA Karlovac, IPA Osječko Baranjska, IPA Virovitica i IPA Zagreb, dok 3 članice nisu u mandatu /IPA Varaždin,  IPA Požega i IPA Brodsko Posavska/.

Sve odluke su donijete jednoglasno sa iznimkom jednog glasa suzdržanog u prigodi glasovanja za izmjenu poslovnika skupštine.

NOSITELJ IZBORNE LISTE ZA SASTAV TIJELA SEKCIJE, MILJENKO VIDAK!

Upravni odbor je donio odluku da će sam upravni odbor predložiti skupštini sekcije liste za izbor svih tijela IPA Hrvatske Sekcije za naredni mandat i da će liste sastaviti dosadašnji predsjednik sekcije Miljenko Vidak. Sam predsjednik je u uvodu donošenja ove odluke imao druge prijedloge za nositelje lista a sam se više nije želio kandidirati. U nastavku rasprave nekoliko sudionika je predložilo baš njega za nastavak obnašanje funkcije predsjednika IPA Hrvatske Sekcije. Drugih prijedloga nije niti bilo,  niti je bilo tko iako svi nazočni upitani, nisu  samoinicijativno izrazili kandidaturu za nositelja lista upravnog odbora sekcije za predstojeću skupštinu.

Sudionici sjednice su nakon sjednice iskoristili lijep i sunčan dan na Kvarneru i po družili se prema svom nahođenju jer zbog mjera i preporuka KOVID 19 nije bilo moguće organizirati po tradiciji izletnički program, zajedničku večeru i druženje uz glazbu / do neke druge zgode/

M.V.