SJEDNICA SUDA ČASTI IPA HRVATSKE SEKCIJE!

Sud časti IPA Hrvatske Sekcije, održao je svoju sjednicu 16.11.2021. godine u Karlovcu. Sjednica je bila javna, a sazvana je povodom zahtjeva za provedbom stegovnog postupka IPA Hrvatske Sekcije protiv Omida Saaid i Vedrana Toth, članova IPA Hrvatske Sekcije, IPA Zagreb, poradi težih povreda članskih dužnosti normiranih statutom i pravilnikom o stegovnoj odgovornosti IPA Hrvatske Sekcije.

Omid Saaid, uhićen je u Njemačkoj poradi izvršenja kaznenog djela u kojoj prigodi je koristio člansku iskaznicu IPA Hrvatske Sekcije i značku IPA koju izrađuje i distribuira IPA Zagreb, Vedran Toth je također uhićen u prigodi izvršenja kaznenog djela na području Policijske Uprave Osječko Baranjske u kojoj prigodi je i kod samog činjenja Kaznenog djela koristio iskaznicu IPA Hrvatske Sekcije i značku IPA koju izrađuje i distribuira IPA Zagreb.

Sud časti zasjedao je u sastavu 2 člana, Ivica Margarin i Ivan Brckan, izostao je zbog zdravstvenih razloga Mile Borovac. Zahtjev o pokretanju stegovnog postupka zastupao je prema statutarnim obavezama, predsjednik IPA Hrvatske Sekcije, Miljenko Vidak.

Obadvojica članova IPA Hrvatske Sekcije protiv kojih se vodio postupak nisu se odazvala na sjednicu – raspravu niti IPA Zagreb čiji su oni članovi, niti je u bilo kojem obliku sudjelovao u postupku iako je izvješten o tome uz dostavu ukupnog stegovnog predmeta protiv narečenih.

Svoje očitovanje na optužbu iz zahtjeva o pokretanju stegovne odgovornosti putem svoje odvjetnice iznio je Vedran Toth, koja je u dokumentu očitovanja navela da se protiv njega vodi kazneni postupak poradi kaznenog dijela Prevare ali da se u prigodi izvršenja kaznenog dijela nije koristio iskaznicom i znakovljem IPA  te predlaže da se obustavi postupak protiv njega dok se ne završi kazneni postupak.

Predsjednik IPA Hrvatske Sekcije, u potpunosti je ostao kod sadržaja zahtjeva o pokretanju stegovnog postupka i u njegovom privitku dostavljenih dokaza i iznio kako je do sada sa sigurnošću potvrđeno kako je IPA Zagreb za Omida Saaid izdala narudžbenicu i dostavila potrebite podatke za izradom iskaznice za 2020. godinu koju je on i koristio u prigodi uhićenja u Njemačkoj. Za izradu iskaznice IPA Zagreb je prilagodila podatke dotadašnjeg člana IPA koji je odustao od članstva i serijski broj iskaznice „dodijelila“ Omidu Saaid i sa tim podacima naručila iskaznicu za njega kao za dotadašnjeg  redovnog člana IPA Zagreb.

Odgovornost za to je na predsjedniku, zamjeniku predsjednika  i glavnom tajniku kluba obzirom da predmetni nije ispunjavao nikakve uvjete za prijem u članstvo IPA.

U pogledu učlanjenja Vedrana Toth, također nisu bili ispunjeni statutarni uvjeti za njegov prijem u članstvo, no obzirom da obojica nisu aktivno sudjelovali u stegovnom postupku kao niti odgovorni iz IPA Zagreb koji je dobio sve pisane obavijesti o tijeku postupka, nije se došlo do podataka ili saznanja o načinu i razlozima njihovog učlanjenja u IPA osim da su nestatutarno uključeni u članstvo IPA.

Slijedi eventualna njihova žalba na odluku suda časti koji im je izrekao mjeru isključenja iz članstva IPA o čemu će odlučiti skupština IPA Hrvatske Sekcije.

M.V.