SECURITAS HRVATSKA d.o.o. POPUST ZA ČLANSTVO IPA!

IPA Hrvatska Sekcija i Securitas Hrvatska d.o.o. potpisali su ugovor o poslovnoj suradnji. Ugovoren je popust usluga ove zaštitarske tvrtke za članstvo IPA za 8 %. No suradnja sa ovom tvrtkom pruža i druge mogućnosti. Pozivamo Vas da ove mogućnosti koje su ugovorene  koristite u okviru svog interesa i preporučite ih članstvu IPA iz zemlje i inozemstva.

M.V.