POZIV NA “13. OTVORENO PRVENSTVO U ŠPORTSKOM RIBOLOVU, LOV RIBE UDICOM NA PLOVAK” – IPA VUKOVAR

          Regionalni klub IPA “VUKOVAR” organizira “13. OTVORENO PRVENSTVO U ŠPORTSKOM RIBOLOVU, LOV RIBE UDICOM NA PLOVAK”!

             Prvenstvo će se održati u subotu 01. lipnja 2019. godine na ribnjaku kod mjesta Gunja uz rijeku Savu, GPS kordinate: 44.877633 , 18.823845, s početkom u 07,30 sati.

             Molimo Vas da ovaj poziv učinite dostupnim svim svojim članovima, da ih animirate i uvjerite ih da će to biti prekrasno proveden dan u preljepoj prirodi. Također Vas molimo da glas o ovome pošaljete i našim IPA prijateljima u susjednim nam državama (Italija, Slovenija, Mađarska, Austrija i dr.), te ih pozovete da nam se pridruže.

            Kotizacija za sve prisutne iznosi 100,oo kuna po osobi (djeca do 15 godina ne plaćaju kotizaciju), a u kotizaciji se nalazi prigodna majica, doručak, ručak i druženje.

             Molimo regionalne klubove da prijave ekipe (ekipu čine 3 člana), te pojedinačne takmičare za ribolov, kao i goste na fax: 032/343606, te mobitele 092/2308644 (Marko Lovrić) i  098/703518 (Željko Perkunić) najkasnije do 27. svibnja 2019. godine (ponedjeljak)

 Kotizaciju molimo uplatite na žiro račun IPA  Regionalnog kluba “Vukovar” broj: 3224020061100702199 u svrhu kotizacije za takmičenje (potvrdu o uplati poslati na gore navedeni fax), a istu je moguće uplatiti i kod dolaska na mjesto takmičenja.

 

PROTOKOL PRVENSTVA:

07,30 – 08,30 – OKUPLJANJE NATJECATELJA,PRIJAVE EKIPA I DORUČAK

08,30 – 09,00 – IZVLAČENJE STARTNIH BROJEVA

09,00 – 10,00 – ODLAZAK NA STAZU I PRIPREMA ZA TAKMIČENJE

10,00 – 14,00 – TAKMIČENJE

14,00 – 14,30 – VAGANJE ULOVA I UTVRĐIVANJE POBJEDNIKA

15,00             -PROGLAŠENJE POBJEDNIKA, TE PODJELA NAGRADA I PRIZNANJA

                      -RUČAK I DRUŽENJE

 

 Predsjednik Regionalnog kluba IPA Vukovar

                             Marko Lovrić                 

                                           

 PROPOZICIJE NATJECANJA

Natjecanje će se odvijati u tri sektora. Kapetan ekipe izvlači sektor za natjecatelje, a zatim izvlači i jedinstveni startni broj za ekipu. Svaka ekipa broji po tri člana koji se natječu za najbolji plasman u ekipnoj konkurenciji. Natjecatelji koji se prijave za natjecanje, a nisu u sastavu ekipe, natječu se za najbolji plasman u konkurenciji pojedinaca.

Natjecanje traje četiri sata bez prekida.

Svaki natjecatelj može imati neograničen broj prutova, ali istovremeno smije loviti samo s jednim. Dozvoljen je pribor sa plovkom, sa jednom jednokukom udicom uz mogućnost korištenja role.

Hrana za primamu ribe treba biti prirodnog porijekla u rastresitom stanju I navlažena. Kugle za obilno hranjenje natjecatelj priprema na startnom mjestu tijekom priprema za natjecanje.

Svaki natjecatelj treba imati mrežu čuvaricu koja za vrijeme natjecanja treba ležati većim djelom u vodi.

SIGNALI NA NATJECANJU:

PRVI SIGNAL:        – Ulazak natjecatelja na startna mjesta i početak pripreme

DRUGI SIGNAL:    – Obilno hranjenje u trajanju od 5 minuta

TREĆI SIGNAL:     – Početak ribolova

ČETVRTI SIGNAL:- Upozorenje da natjecanje završava za 5 minuta

PETI SIGNAL:        – Završetak natjecanja i početak vaganja ulova.

          Sav ulov ulovljen tijekom natjecanja, natjecatelj mora držati u mreži čuvarici koja je nalazi u vodi sve dok do istoga ne dođu suci i izvažu ulov.

          Vrsta ribe koja obitava u vodi predviđenoj za natjecanje je: šaran, amur, babuška, deverika, žutooka, crvenperka, manjić (cvergl) i dr:

          Zabranjen je lov živom ili mrtvom ribom kao mamcem, te umjetnim mamcima.