POTPISAN ANEKS UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI SA IV NAKLADNIŠTVOM!

IPA Hrvatska Sekcija na temelju odluka Upravnog odbora sekcije, potpisala je aneks ugovora o poslovnoj suradnji sa IV Nakladništvom.

Prema odredbama aneksa ugovora modaliteti suradnje prema ugovoru koji je u funkciji već punih 10 godina uključuju dodatno članice IPA Hrvatske Sekcije na aktivnosti provođenja preventivno edukativnih programa na terenu. Tako će članice sekcije imati priliku na terenu sudjelovati u kreiranju distribucijskih lista i dostavu besplatnih knjižica-brošura subjektima i ciljanim skupinama na koje se odnose. Također će sudjelovati u izradi predgovora produkata, angažman predavača iz redova certificiranih stručnih službi i institucija na stručnim tribinama i seminarima, organizacija promidžbe i organizaciji tiskovnih konferencija, priopćenjima za javnost, organizacija dodatnih primjeraka za subjekte koji ih zatraže, odgovoriti na upite sa terena i druge potrebite organizacijske aktivnosti.

Članice IPA Hrvatske Sekcije će za organizaciju i pokriće troškova u ove svrhe prema odluci upravnog odbora sekcije od sredstava plasmana produkata koristiti sredstva predviđena za provedbu ovih aktivnosti u omjeru 50% od ukupnih sredstava a preostalih 50% pripast će tijelima sekcije za zajedničke potrebe, odnosno izradu i ažuriranje produkata. Sredstva koja će pripasti članici sekcije u ovom omjeru odnosi se na projekte provedene na njenom području.

Aneks ugovora je stupio na snagu 01.01.2020. godine.

M.V.