NOVI POPUST ZA ČLANSTVO IPA

Avtovleka RUSTJA ZORAN S.P. sa sjedištem u mjestu Sečovlje, R.Slovenija i IPA Istra, sklopili su ugovor o poslovnoj suradnji o popustu usluga i pogodnostima ovog poslovnog subjekta na 40 % od važečeg cijenika, za članstvo IPA. Potpisanim ugovorom jamči se usluga pomoći na cesti i vučne službe, prijevozom vozila do odredišta, odnosno prvog servisa na području R. Slovenije. Istoimena tvrtka posjeduje pet vozila vučne službe, koja su na raspolaganju 24/7, pozivom na broj 0038641628647, ili putem e-mail pošte na a.intervencija@yahoo.it.   

I.D.