IZBORNA SKUPŠTINA POLICIJSKE UDRUGE IPA VARAŽDIN

Dana 10.09.2021. god. s početkom u 18,00 sati u prostoriji Županijskog nogometnog saveza u Varaždinu održana je izborna skupština policijske udruge IPA Varaždin. Na početku izborne skupštine članovima se obratio dosadašnji predsjednik IPA Varaždin, Mario Medenjak koji je prisutnim članovima podnio izvješće o dosadašnjem radu IPA Varaždin kao i izvješće o financijama. Po završetku izlaganja Maria Medenjaka prisutnima je podnio izvješće i dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora Miroslav Gregur. Izvješća Maria Medenjaka i Miroslava Gregura od strane prisutnih prihvaćena su jednoglasno.

Izbornu skupštinu vodio je dosadašnji predsjednik Mario Medenjak koji je prisutnim članovima objavio kandidature članova za predsjednika, tajnika, dopredsjednike, te članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.

Nakon provedenog javnog glasanja za predsjednika, tajnika, članove Upravnog odbora, predsjednika i članove Nadzornog odbora i Suda časti izabrani su sljedeći članovi IPA Varaždin:

PREDSJEDNIK UDRUGE IPA VARAŽDIN: Habek Siniša

TAJNIK: Medenjak Mario

 

 

 

 

 UPRAVNI ODBOR:

 • Predsjednik UO: – Habek Siniša
 • Tajnik UO: – Medenjak Mario
 • Zamjenik tajnika: – Murić Matko

DOPRESJEDNICI:

 • Dopredsjednik za domenu struke: – Blaško Davor
 • Dopredsjednik za domenu sporta: – Posavec Danijel
 • Dopredsjednik za humanitarne djelatnosti: – Karabegović Biserka

RIZNIČAR: – Bolčević Martina
STALNI ZAPISNIČAR: – Grujić Tea

NADZORNI ODBOR

 • Predsjednik Nadzornog odbora: – Gregur Miroslav
 • Član : – Ključarić Damir
 • Član : – Sraga Miljenko

SUD ČASTI

 • Predsjednik Suda časti: – Stepan Vlado
 • Član : – Bezak Davor
 • Član : – Lesjak Smiljan

Po završetku izborne skupštine prisutnima se obratio novi predsjednik IPA Varaždin, Siniša Habek koji se zahvalio prisutnim članovima na ukazanom povjerenju, te je novo izabranim dopredsjednicima, tajniku, članovima Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti zaželio uspješan rad u sljedećem mandatu.

S.H.