IPA UVIJEK TU KADA JE TREBAŠ!

U ovom vremenima kada je svijet izvan svoga normalnog ritma života zbog pandemije COVID-19 i kada su aktivnosti Meuđunarodne policijske udruge – IPA uveliko poremećene, jedina neizostavno je uvijek tu, najveća, humana strana naše velike udruge policajaca.

Ovim putem želimo našem članu brz oporavak od zloćudne bolesti i pružamo mu najveću potporu, kako materijalnu, tako i duhovnu, i posebno zahvaljujemo IPA Sekciji Hrvatske kao i Regionalnom klubu IPA Split koji su pružili humanu ruku i pomogli onome kome je najviše potrebna u teškim trenucima života!

Upravni odbor i svi članovi RK IPA Dubrovnik