IPA KOLEKCIONARI DOBILI SLUŽBENU FACEBOOK GRUPU

Poznato je da u IPA ima jako puno članova kojima je hobi skupljanje policijskih i IPA značaka, amblema i ostalih predmeta sa znakovljem policije i IPA. Primijećeno je da su u tu svrhu na facebooku stvorene mnoge male grupe koje su raštrkane. Sa ciljem olakšavanja pretraživanja, razmjenjivanja, traženja takvih predmeta, IEB komisija za socijalna i kulturna  pitanja oformila je i odobrila službenu facebook grupu pod nazivom IPA COLLECTORS GROUP gdje će svi zainteresirani članovi, a posebno IPA kolekcionari moći razmjenjivati IPA znakovlje. Svi koji su zainteresirani mogu se pridružiti grupi putem ovog direktnog linka IPA COLLECTORS GROUP.