IPA HRVATSKA SEKCIJA, PREDMET KONTROLE DRŽAVNOG INSPEKTORATA!

Državni inspektorat Rijeka, polovinom mjeseca srpnja 2020. godine, izvršio je nadzor nad IPA Hrvatskom Sekcijom. Susretljivu inspektoricu zanimalo je najprije rješenje o registraciji IPA Hrvatske Sekcije, osobama koje predstavljaju organizaciju, valjanost i važnost rješenja.  U nastavku su predmeti nadzora bili ciljevi i sadržaj aktivnosti organizacije na domaćem i međunarodnom planu. Također je od strane inspektorice izvršen uvid u digitalnu evidenciju članstva IPA Hrvatske Sekcije koja se vodi u jedinstvenoj evidenciji kao i onoj raščlanjenoj po članicama sekcije.

Način financiranja je također kontrolirala inspektorica, financijski plan sekcije za 2020 godinu, bez financijske kontrole koja je predmet nekih drugih institucija.

Predsjednik sekcije je vrlo temeljito upoznao inspektoricu na njen zahtjev ili zamolbu o načinu funkcioniranja tijela IPA Hrvatske Sekcije i njenih članica, ustroj i odgovornosti po vertikalnoj i horizontalnoj razini, uključivo i onaj međunarodni aspekt.

Svi dokumenti  na temelju kojih funkcionira IPA Hrvatska sekcija i informacije od strane predsjednika sekcije stavljeni su na raspoložbu inspektorici koja je o izvršenoj kontroli sačinila zapisnik za inspektorat i za IPA Hrvatsku Sekciju.

Nakon završenog inspekcijskog nadzora, inspektorica nije naznačila bilo kakav nedostatak u formalnom i operativnom funkcioniranju IPA Hrvatske Sekcije niti je naznačila razloge inspekcije. Također nije naznačila a niti je upitana, dali je inspekcija izvršena po nečijoj prijavi ili je rezultat redovnih i planskih aktivnosti državnog inspektorata. Držimo i vjerujemo da je rezultat nadzora ovo drugo, dakle redovna aktivnost državnog inspektorata. Dali će inspektorat nastaviti kontrolirati članice IPA Hrvatske Sekcije, nije poznato ali ako se kontrola nastavi u tom kontekstu, pozivamo članice IPA Hrvatske Sekcije da u potpunosti surađuju sa državnim inspektoratom kao i svim drugim institucijama Republike Hrvatske.

SERVO  PER  AMIKECO!

M.V.