IPA GLOBAL REPORT 2019

Poštovani IPA članovi,
donosimo Vam završno godišnje izviješće IEB za 2019. godinu. Ovo jedan od načina da se upoznate sa aktivnostima IEB koje su provedene na međunarodnoj razini. Nadamo se  da ćete uživati u čitanju.
Ovdje možete prolistati izviješće u digitalnom obliku IPA GLOBAL REPORT 2019

SERVO PER AMIKECO