AŽURIRANJE PRODUKATA IPA HRVATSKE SEKCIJE!

IPA Hrvatska Sekcija u svojem već  desetogodišnjem iskustvu na provođenju aktivnosti preventivno edukativnih projekata sa sigurnosnim temama na cjelovitom području Republike Hrvatske, prepoznatljiva je kod državnih institucija, gospodarskih subjekata, jedinicama lokalne uprave i samouprave i ukupne hrvatske javnosti.

Glede kvalitativnog ažuriranja svojih 6 produkata, potpisan je ugovor sa Nastavnim Zavodom za Javno Zdravstvo Primorsko Goranske Županije. Ugovor osigurava stručnu i kvalitetnu dopunu svih produkata koji se odnose na podatke novih istraživanja, nove trendove, nove zakonske okvire, ustroj državnih tijela i druge smjernice koje se odnose na sigurnosne teme koje produkti obrađuju. Suradnja će se ostvarivati bez međusobnog financijskog terećenja.

Potpisnici ugovora su predsjednik IPA Hrvatske Sekcije, Miljenko Vidak i Ravnatelj Nastavnog Zavoda Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med.

 Potpis ugovora, dodatni je kvalitativni iskorak produkata IPA Hrvatske Sekcije. Nastavni Zavod za Javno Zdravstvo, Primorsko Goranske Županije i u proteklih 10 godina provedbe ovog projekta sudjelovao je  i dao strukovnu potporu njegovom ostvarenju na terenu.

M.V.