63. IPA SVJETSKI KONGRES ODRŽAN U ROTTERDAMU

U Nizozemskoj u mjesto Rotterdam održan je 63. svjetski kongres u vremenu od 18.-23. 09. 2018. godine na kojem su prisustvovali i predstavnici IPA Hrvatske sekcije,  podpredsjednik  Loris Kozlevac i  međunarodni delegat Vlaho Lujo. Delegati i gosti na a kongresu upoznati su sa pripremama i aktivnostima koje poduzima IPA Hrvatska Sekcija  vezano za domaćinstvo slijedećeg svjetskog kongres koji će se održati u Dubrovniku u listopadu 2019. godine. Također upoznati su i sa detaljima boravka učesnika  vezano za 15 dnevnoj manifestaciji „razmjena IPA mladeži“, kojom prilikom će IPA Hrvatska sekcija ugostiti  u kolovozu 2019. godine mladež iz svih sekcija. Na kongresu IPA Sekciji Hrvatske dodijeljena je plaketa  „Zlatne web stranice za 2018“ kao najbolja web stranica. 

Predsjednik Pierre-Martin Mulin na zatvaranju konresa predao je članovima IPA Hrvatske sekcije zastavu IPA-e riječima “Doviđenja i vidimo se 2019. u Hrvatskoj“.

L.K.