AŽURIRANJE PRODUKATA IPA HRVATSKE SEKCIJE!

IPA Hrvatska Sekcija u svojem već  desetogodišnjem iskustvu na provođenju aktivnosti preventivno edukativnih projekata sa sigurnosnim temama na cjelovitom području Republike Hrvatske, prepoznatljiva je kod državnih institucija, gospodarskih subjekata, jedinicama lokalne uprave i samouprave i ukupne hrvatske javnosti. Glede kvalitativnog

Više...