IPA REVIJA HRVATSKE SEKCIJE NA WEB STRANICAMA IPA!

KOVID19, primorao je i tijela IPA na organizaciju svojih aktivnosti u okvirima koja diktira trenutna epidemiološka situacija. Tako je organiziran virtualni kongres „na daljinu“ putem tehnike. IPA Hrvatsku sekciju zastupao je međunarodni delegat Vlaho Lujo. Mnoge sekcije nažalost nisu mogle iz tehničkih razloga sudjelovati.

Pomak je učinjen na informativnom planu, tako da je na web stranicama IPA ustrojena objava glasila IPA sekcija. Tako je i revija IPA Hrvatske Sekcije objavljena u krugu ne baš mnogobrojnih sekcija koje izdaju svoje glasilo. Na isti prostor uvrstit ćemo poseban broj revije IPA Hrvatske Sekcije povodom kongresa u Dubrovniku i svaku narednu reviju sekcije.

Povodom 70-e godišnjice utemeljenja IPA, IPA Hrvatska Sekcija dostavila je kratak tekst povodom svoje 20-e godišnjice utemeljenja i fotografije sa kongresa koje posvećujemo toj obljetnici za news letter.

M.V.