NAJAVA DOMAĆIH DOGAĐANJA

20. siječnja 2018. IPA MEĐIMURJE-ČAKOVEC

VINCEKOV POHOD IPA PRIJATELJA I ČLANOVA 2018.

 

 

16. ožujak 2018. IPA SPLITSKO-DALMATINSKA

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “Sigurnost povijesnih gradova 2018. – Izazovi turizma”