Ipa-Hrvatska

PROMEMORIJA IPA HRVATSKE SEKCIJE!

IPA Hrvatska Sekcija, utemeljena je 2001. godine, u Malinskoj na otoku Krku. Primljena je u punopravno članstvo International Police Association u Norveškoj, mjeseca svibnja, 20003. kao 63 članica.

Danas IPA Hrvatska Sekcija djeluje na domaćoj i internacionalnoj razini putem svojih 20 IPA klubova, osnovanih u svim županijama Republike Hrvatske i na nacionalnoj razini putem Upravnog odbora IPA Hrvatske Sekcije koji koordinira rad svojih klubova i predstavlja sekciju na domaćoj i internacionalnoj razini.Članstvo IPA Hrvatske Sekcije je iz redova aktivnih i umirovljenih pripadnika MUP-a, pričuvnog sastava policije i počasnog članstva odnosno građana koji podupiru i doprinose aktivnostima IPA Hrvatske Sekcije.U klubove IPA Hrvatske Sekcije je do sada upisano 14.771 član, a aktivnih u 2016. godini ih je 7.564. Godišnje pristupi u članstvo između 1.200 do 1.500 članova a osipanje je 7 % na godišnjoj razini.

IPA Hrvatska Sekcija i njeni klubovi na godišnjoj razini organiziraju 24 međunarodnih manifestacija, strukovno – policijskih , športskih, kulturnih, znanstvenih, zabavnih i humanitarnih. IPA Hrvatska Sekcija je redovna članica Mediteranske konferencije 16 godina u kontinuitetu. Ova konferencija okuplja 18 članica IPA Sekcija. Na konferenciji Srednje i Istočne Europe, koja okuplja 26 članica, IPA Hrvatska Sekcija sudjelovala je u zadnjih 10. IPA Hrvatska Sekcija je bila domaćin Mediteranske konferencije 2007. Godine u Zadru te konferencije Srednje i Istočne Europe u Puli 2014. godine.

IPA Hrvatska Sekcija je inicijator i osnivač Balkansko Jadranske konferencije čija je osnivačka sjednica održana u Slanom nadomak Dubrovnika 2015 godine. Osnivačkoj sjednici je nazočilo ili dalo potporu 11 IPA Sekcija koje dodiruju Jadransko more, planinu Balkan ili sekcije iz njihovog neposrednog okruženja. Konferencija već ima svoj kontinuitet jer je druga sjednica održana u Skoplju 2016 gosdine a slijede sjednice u Grčkoj potom u Bugarskoj.

U okviru statutarnih odredbi na području promicanja sigurnosne kulture IPA Hrvatska Sekcija provodi preventivno edukativne programe. Na godišnjoj razini, uključujući pučanstvo, gospodarske subjekte i institucije te ima nakladu oko 120 do 150 000 besplatnih brošura sa najaktualnijim sigurnosnim temama i to: „Nasilje i Mladi“, „ Internet, ovisnost i mladi“, Droge ovisnost i mladi“, „Alkohol, ovisnost i mladi“, „Igre na sreću, kocka, ovisnost i mladi“ te „Prometna bojanka za djecu“, Na stotine gospodarskih subjekata zaključili su ugovor o popustu na svoje usluge za članstvo IPA sa Hrvatskom Sekcijom i njenim klubovima. Zaključeni ugovori se odnose na sveukupno članstvo IPA u svih, sada 67 sekcija u svijetu, budući je iskaznica istog formata i izgleda, za sve članove IPA svih, članica IPA. Sklapanje ovakvih ugovora imaju izniman promidžbeni smisao i za IPA i za gospodarske subjekte.

Sve aktivnosti IPA Hrvatske Sekcije, njenih klubova i svih 67 sekcija u svijetu, objavljuju se na web stranici Hrvatske Sekcije www.ipa.hr, glasilu IPA Revija, koja na godišnjoj razini ima nakladu u četiri broja po 8 ili 10.000 primjeraka. Isto tako kompletan program svojih aktivnosti uz najvažnije informacije IPA Hrvatska Sekcija objavljuje u godišnjem kalendaru uz promidžbene poruke svih koji surađuju sa IPA-om. Kalendar je džepnog formata na 140 stranica u nakladi 8 000 primjeraka.

IPA Hrvatska Sekcija je u okviru međunarodnih aktivnosti od svjetske organizacije određena za sponzora za policiju BiH i Makedonije na njihovom putu punopravnog članstva u IPA. Obe sekcije su vrlo brzo ispunile sve preduvjete i primljene su u punopravno članstvo IPA.

IPA Hrvatska Sekcija je bila domaćinom najvišeg tijela IPA 2015. godine u Opatiji. Na petodnevnom zasjedanji to tijelo je prihvatilo sugestije IPA Hrvatske Sekcije o uključenju u punopravno članstvo IPA sekcija u svom neposrednom okruženju kao i izradi novog statuta IPA koji se odnosi na transformaciju i modernizaciju ove organizacije.

U svojoj kandidaturi za domaćinstvom kongresa IPA, izraženom na kongresu IPA 2016. godine u Novom Zelandu, donijeta je odluka da će IPA Hrvatska Sekcija biti domaćin kongresa i ugostiti svih 67 sekcija 2021 godine uz mogućnost i ranijeg termina i to već 2019. godine ukoliko IPA Svaziland odustane od domaćinstva, o čemu će odluka biti donijeta 2017. godine na kongresu u Bugarskoj.

Punopravnim članstvom IPA Hrvatske sekcije u ovoj eminentnoj policijskoj organizaciji, i njenim aktivnostima na domaćem i međunarodnom planu, doprinos je integraciji Republike Hrvatske u svekolike svjetske integracijske procese. Hrvatski policajci, umirovljenici pripadnici MUP-a, počasno članstvo, simpatizeri IPA i svi oni koji podupiru rad naše organizacije u prigodi su razmijeniti prijateljevanje svih oblika, sa članstvom IPA u svih 67 zemalja svijeta, članica IPA.

Što je IPA?

IPA (International Police Association) - Međunarodno policijsko udruženje je strukovna organizacija policajaca - udruga građana, koja okuplja više od 400.000 članova organiziranih u 61 država širom svijeta, i kao takva predstavlja najveće policijsko udruženje na svijetu. Od osnivanja do danas, pod esperanto krilaticom „Servo per Amikeco“ (Služimo kroz prijateljstvo) djeluje s ciljem širenja prijateljstva i unapređenja policijske struke.
 • IPA je jedina medunarodna strukovna organizacija policajaca bez obzira na funkciju, zvanje, jezik, spol, rasu, religiju i svjetovni nazor;
 • IPA je politički i poslovno potpuno neovisna i nevezana za niti jednu drugu udrugu ili instituciju;
 • IPA je otvorena za policajce svih država, za jednostavne i neograničene odnose između pripadnika te službe te za uspostavljanje mogućnosti međusobne izmjene strukovnih iskustava;
 • IPA je registrirana na temelju svojih ciljeva pri Vijeću Europe i Ujedinjenim Narodima sa savjetodavnim statusom kao nevladina međunarodna organizacija.
Koji su ciljevi IPA-e?
 • njegovati i gajiti prijateljske odnose i međusobnu pomoć među službujućim i umirovljenim policajcima u zemlji i u svijetu;
 • olakšati razmjenu iskustava s podrućja policijske struke i podupirati međunarodnu policijsku suradnju;
 • svojim javnim djelovanjem pozitivno djelovati na odnose između policajaca i građana;
 • posredstvom strukovnih putovanja, susretima na kongresima i seminarima proširivati znanja svojih članova i poboljšati razumjevanje za probleme drugih.
Što IPA nudi svojim članovima i članovima njhovih obitelji?
 • široki obrazovni program usavršavanja u okviru kongresa, seminara i razmjene informacija;
 • lokalna, regionalna, nacionalna i međunarodna obrazovne i druge susrete na svim poljima;
 • studijska, sportska, turistička i druga putovanja u zemlji i inozemstvu;
 • godišnji međunarodni susret u jednoj od država za mlade članove IPA-e, te druge susrete članova IPA-e;
 • mogućnost upoznavanja sa specijalističkom policijskom opremom i iskustvima policajaca bez obzira na nacionalnost, zvanje ili status;
 • pomoć policajcima, članovima IPA-e i njihovim obiteljima ako se bez svoje krivnje nađu u poteškoćama ili u krizi bilo koje vrste;
 • besplatno prenočište u IPA kućama i pansionima IPA-e u zemlji i inozemstvu, te popusti u brojnim hotelima, restoranima, rent-a-car tvrtkama, i dr.;
 • besplatan protok informacija na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Povijest IPA-e

IPA - Međunarodno policijsko udruženje osnovano je 1. siječnja 1950. godine na inicijativu policijskog narednika iz Lincolnshirea u Engleskoj, Arthura Troopa, koji je imao želju stvoriti vezu između prijateljstva i međunarodne suradnje među policijskim službenicima širom svijeta .

Arthur Troop rođen je 15. prosinca 1914. godine u Lincolnu u Engleskoj gdje je proveo djetinstvo i pohađao osnovnu i srednju školu. Započeo je raditi kao mehaničar, ali je vrlo brzo pronašao zanimanje u drugim stvarima. Studirao je na Sveučilištu u Ruskinu, Oxfordu, i diplomirao ekonomiju i društvene znanosti. Tijekom studiranja dodatno je završio trogodišnji studij ruske povijesti, nakon čega mu je, 1934. godine, dodjeljeno studijsko putovanje u Moskvu i Lenjingrad. Nakon toga, slijedi dvogodišnji studij agrikulture na Višoj poljoprivrednoj školi Avoncroft u Vale of Eveshamu, Worcestershireu.

Dana 19. lipnja 1936. godine pristupio je policiji u Lincolnshireu gdje je obnašao dužnosti u raznim odjelima i specijalizirao cestovni promet. Odmah nakon II. Svjetskog rata, Arthur je zadao sebi zadatak osnivanja Svjetske prijateljske organizaciji za policijske službenike (World Friendship Organisation for police officers). Uvijek je gajio veliku vjeru u ljude koji razgovaraju, nasuprot, da se bore jedan protiv drugoga, i uvijek je vjerovao u pozitivne strane prijateljstva. Ali u to vrijeme, smatrali su ga ekscentrikom i nalazio je na veliki otpor od strane načelnika policije i ministarstva unutarnjih poslova.
U vremenu od 1948 - 1949 ostvareni su kontakti s prijateljima iz policije u zemlji i inozemstvu, i 1949. godine objavljio je članak u British Police Review pod pseudonimom “Aytee”. Nakon pozitivnog odjeka, Arthur je bio uvjeren da mora nastaviti s radom, i tako je dana 1. siječnja 1950. godine osnovana IPA (International Police Association) - Međunarodno policijsko udruženje. Arthur Troop postao je prvi generalni tajnik IPA – Sekcije Ujedinjenog Kraljevstva. Njegov cilj bio je stvoriti organizaciju koji će se razvijati na socijalnom, kulturnom i profesionalnom odnosu među članovima, u okruženju bez obzira na funkciju, zvanje, jezik, spol, rasu, religiju i svjetovni nazor. Njegov cilj postao je stvarnost!

Pomoću prvih članova uporno je radio na osnivanju drugih nacionalnih sekcija, i tako je vrlo brzo “IPA poruka” našla podno tlo za osnivanje brojnih sekcija širom svijeta. Uskoro osnovane su sekcije u većini zemalja Zapadne Europe, Afrike, Sjeverne i Južne Amerike, Azije i Australazije. 1955. godine na prvom Međunarodnom zasjedanju Upravnog odbora u Parizu, Arthur Troop posato je prvi međunarodni generalni tajnik, i održao se na poziciji do 1966. godine kada je zatražio razrješenje dužnosti zbog osobnih razloga.

Nakon ostvarenih ciljeva Arthura Troopa u stvaranju najveće svjetske organizacije policajaca, odnos vlasti prema IPA su se promjenile. Tako je 1965. godine na rođendan kraljice Elisabeth II, Arthuru Troopu dodjeljena medalja “Britanske Imperije” (British Empire Medal) za njegov rad na osnivanju IPA-a. U godinama koje slijede dodjeljena su mu brojna visoka odličja i priznanja u inozemstvu, u koja se u ubrajaju: počasni doktorat Kanade; “Križ Časti” od presjednika Republike Austrije; i povodom otkrivanja kipa Arthura Troopa u Mađarskoj 1998. godine, dodjeljen mu je “Zlatni Križ Mađarske”. .

Nakon odlaska u mirovinu 1966. godine, želja Arthura Troopa da nastavi pomagati drugima se nastavila. Tako se aktivirao u Odjel za socijalnu skrb Lincolnshirea, kao socijalni radnik za slijepe osobe, i tako ponovno osvojio brojna nacionalna priznanja za dobrotvorni rad. Čak i vrijeme njegove oboljenja, zajedno sa svojom suprugom Marjorie, nastavio je voditi Stamford klub za slijepe.

Političke promjene u Istočnoj Europi postale su pokretač intenzivnog razvoja IPA-a u tom dijelu svijeta. Kao bivši član Međunarodnog upravnog odbora IPA-a, Arthur je redovito posjećivao međunarodne sastanke, gdje je njegov savjet bio vrednovan i očekivan. 1985. godine na XI. Svjetskom kongresu, posato je prvi kojemu je dodjeljena “Zlatna Medalja” udruženja. 1995. godine na 26. IEC konfereneciji u Beču dodjeljena mu je “IPA Svjetska policijska nagrada” (IPA World Police Prize).

Unatoč ozbiljnoj srčanoj bolesti, Arthur se pripremao za 50. obljetnicu svjetske kongresa IPA-a, koja se održala u Bournemouthu 2000. godine. Njezina visost, princeza Anne, na svečanom otvaranju odala je počast “čovjeku iz Lincolnshirea” za upornost i energičanost u stvaranju IPA - Međunarodnog policijskog udruženja.

Dana 22. lipnja 2000. godine, Arthur i Marjorie proslavili su 60. obljetnicu vjenčanja. Nažalost nedugo nakon toga, poslije duge bolesti, Arthur Troop preminuo je u snu u popodnevim satima dana 30. studenog 2000. godine. Arthur je bio obični policijski službenik s vizijom koju je ostvario na način da je osnovao najveću policijsku organizaciju na svijetu.

Njegove ideje još uvijek žive i danas!
Copyright © 2011 IPA.hr / Sva Prava Pridrzana. / Powered by NEXUS